Ostateczna łączna liczba akcji sprzedawanych w ofercie przez Skarb Państwa to 141.522.067 akcji serii AA (stanowiących 34,18% kapitału).

Cena emisyjna w pierwotnej ofercie publicznej Energi została ustalona na 17 zł. Oznacza to, że wartość oferty brutto wyniosła 2.405,87 mln zł.

Grupa Energa jest jednym z trzech największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce pod względem ilości energii sprzedawanej do odbiorców końcowych, z udziałem w rynku sięgającym 17%, wg stanu na grudzień 2012 r.