Początek tygodnia na złotym nie przyniósł większych zmian w układzie notowań. Brak znaczących publikacji makro oraz praktycznie skrócony tydzień handlu (Święto Dziękczynienia w USA) powodują, iż aktywność rynku pozostaje niewielka. Przy stosunkowo stabilnych notowaniach eurodolara brak było czynników mogących oddalić wycenę złotego od poziomu 4,19 PLN za euro. Warto jednak przyjrzeć się bliżej wczorajszym doniesieniom związanym z rynkiem krajowej waluty. Goldman Sachs opublikował swoje prognozy zakładające, iż wzrost PKB w br. wyniesie 1,4%, żeby w 2014r. przyspieszyć do 2,9%. W przypadku tym zakładać można prognozy zbliżone do rynkowego konsensusu oraz bliskie prognozom nowego ministra finansów. Równie ciekawie przedstawia się projekcja inflacyjna sugerująca, że w okresie 2014,2015 średniorocznie wyniesie 2,0%. Z ciekawszych wydarzeń warto ponadto przytoczyć słowa członka RPP, J. Hausnera, który przypomniał, iż obecnie rada nie widzi powodów do zmian stóp procentowych, a jeżeli kiedyś się na nią zdecyduje, to koszt kredytu może wzrosnąć. Przywiązanie RPP do utrzymania stóp procentowych do 2014r. jest głównym powodem, iż krajowe dane fundamentalne są ostatnio w dużej mierze pomijane przez rynek walutowy.

W trakcie dzisiejszej sesji poznamy dane przygotowane przez GUS dot. sprzedaży detalicznej (oczek. 4,1% r/r) oraz stopy bezrobocia (13,0%) za październik. W przypadku pierwszego z wskaźników oczekuje się wzrostu dynamiki, gdzie pojawiają się również głosy zakładające wzrost, aż do 4,9% r/r z uwagi na efekt niskiej bazy.

Z rynkowego punktu widzenia na notowaniach EUR/PLN obserwujemy próby naruszenia 4,20 PLN za euro, jednak brak jest mocniejszych czynników zewnętrznych, aby umocnić dynamikę tego ruchu. Względna stabilizacja eurodolara oraz bliskość szczytów na Wall St. powoduje, iż brak jest graczy chcących obecnie zając pozycje zakładające silne osłabienie złotego. Podobnie sytuacja przedstawia się na USD/PLN, jednak tutaj jako intra-sesyjny opór traktować należy okolice 3,11 PLN. Koszyk Bossa PLN ustabilizował się w okolicach 99,90 pkt.

Konrad Ryczko