Ciech odnotował 6,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2013 r. wobec 23,32 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 55,07 mln zł wobec 20,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 823,37 mln zł w III kw. 2013 r. wobec 1065,04 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2013 r. spółka miała 68,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 360,70 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2705,90 mln zł w porównaniu z 3357,59 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2013 r. wyniósł 99,35 mln zł wobec 262,77 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Chemiczna Ciech to jeden z największych koncernów chemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest drugim w Europie (i pierwszym w regionie) producentem sody kalcynowanej, ze zdolnościami produkcyjnymi rzędu 2,23 mln ton rocznie. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.