Alior Bank odnotował 36,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2013 r. wobec 60,53 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 249,09 mln zł wobec 224,82 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 54,42 mln zł wobec 43,41 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 23.12 mld zł na koniec III kw. 2013 r. wobec 21.05 mld na koniec III kw. 2012.

W okresie I-III kw. 2013 r. bank miał 154,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 148,68 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2013 r. wyniósł 153,24 mln zł wobec 148,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Koncepcja Alior Banku powstała w 2007 roku, a jej autorami byli obecni członkowie kadry menedżerskiej. Po pozyskaniu inwestora, który wyłożył 1,5 mld zł na założenie banku i uzyskaniu odpowiednich zgód nadzoru, Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008, a po 22 miesiącach działalności, we wrześniu 2010 roku bank osiągnął próg rentowności operacyjnej. Alior Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.