PKP Cargo odnotowało 81,01 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2013 r. wobec 117,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 109,42 mln zł wobec 131,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 1.226,54 mln zł w III kw. 2013 r. wobec 1.327,12 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2013 r. spółka miała 4,60 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 253,42 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 3.517,77 mln zł w porównaniu z 3.850,50 mln zł rok wcześniej.

PKP Cargo działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnych, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (60% udziału w rynku) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2012 roku, spółka przewiozła ok. 117 mln ton ładunków. Przewoźnik zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.