Grupa Azoty odnotowała 3,68 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2013 r. wobec 11,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 8,54 mln zł wobec 20,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2.226,09 mln zł w III kw. 2013 r. wobec 1.697,15 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2013 r. spółka miała 724,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 262,82 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 7.473,14 mln zł w porównaniu z 5.511,80 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2013 r. wyniósł 115,65 mln zł wobec 225,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty jest jedną z największych w europejskiej branży chemicznej, obecna jest w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Grupa odbiera 2,3 mld m3 gazu rocznie, co z ok. 18-proc. udziałem w rynku daje jej pierwsze miejsce w Polsce