Zysk operacyjny wyniósł 203,43 mln zł wobec 197,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 677,31 mln zł w III kw. 2013 r. wobec 644,54 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2013 r. spółka miała 352,30 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 476,67 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2.110,32 mln zł w porównaniu z 2.027,60 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2013 r. wyniósł 378,09 mln zł wobec 518,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupę kapitałową tworzą spółki: Cyfrowy Polsat - największa w Polsce i czwarta co do wielkości w Europie platforma satelitarna oraz Telewizja Polsat - wiodący nadawca komercyjny w Polsce. Cyfrowy Polsat jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r.