Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto wyniosły 2.766,53 mln zł wobec 2.927,40 mln zł zysku rok wcześniej.

Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto sięgnęły 3.907,30 mln zł w III kw. 2013 r. wobec 3.912,72 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2013 r. spółka miała 2.765,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2.839,67 mln zł zysku rok wcześniej. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto sięgnęły 12.402,55 mln zł w porównaniu z 12.158,99 mln zł rok wcześniej.

Aktywa wyniosły 61.640,11 mln zł na koniec wrzesnia br. wobec 56.800,67 mln zł zysku rok wcześniej.