PKO Bank Polski odnotował 754,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2013 r. wobec 921,0 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1.577,7 mln zł wobec 1.977,4 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 808,5 mln zł wobec 761,7 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 201,62 mld zł na koniec III kw. 2013 r. wobec 193,48 mld na koniec 2012 r.

W okresie I-III kw. 2013 r. bank miał 2.288,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2.874,4 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2013 r. wyniósł 2.253,55 mln zł wobec 2.899,97 mln zł zysku rok wcześniej.