"Mamy dużo gotówki, więc w przyszłym roku prawdopodobnie wypłacimy dywidendę. Jej poziom zależy oczywiście od właściciela, ale my chcemy kontynuować dotychczasową politykę czyli przeznaczać na nią 40-50% zysku" - powiedział Kilian podczas konferencji prasowej.

W czerwcu br. akcjonariusze PGE zdecydowali, by zysk netto za 2012 r. w wysokości 784,00 mln zł oraz część kapitału zapasowego w kwocie 824,00 mln zł przeznaczyć na dywidendę w wysokości 1.607,99 mln zł, tj. 86 groszy na akcję.

Obecnie Skarb Państwa posiada wciąż 61,89% akcji PGE.

PGE to największa grupa energetyczna w Polsce. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,56 mld zł w 2012 r.