Zysk operacyjny wyniósł 1.507,62 mln zł wobec 1.400,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7.480,75 mln zł w III kw. 2013 r. wobec 6.933,50 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2013 r. spółka miała 3.763,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3.956,66 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 22.581,58 mln zł w porównaniu z 21.847,59 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2013 r. wyniósł 2.048,68 mln zł wobec 675,75 mln zł zysku rok wcześniej.

PGE to największa grupa energetyczna w Polsce. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. W ostatnich tygodniach w kuluarach mówiono o zmianie na fotelu prezes spółki. Według nieoficjalnych informacji miałoby to nastąpić w dzień po ogłoszeniu wyników finansowych, czyli 14 listopada. Jednak Krzysztof Kilian, obecny prezes PGE, wygrał wojnę nerwów z ministrem skarbu państwa Wojciechem Karpińskim i zostanie na swoim stanowisku Ale dostanie dwóch nowych wiceprezesów – poinformował dziś Dziennik Gazeta Prawna.