Oczekiwania NBP są zgodne z prognozami opublikowanymi na początku tygodnia przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. "Po bardzo słabej pierwszej połowie tego roku, kiedy to tempo wzrostu gospodarczego spadło poniżej jednego procenta, najnowsze dane wskazują na ożywienie w najbliższych kwartałach" – czytamy w dokumencie. Zdaniem ekspertów w kolejnych latach polska gospodarka może mieć lepsze PKB niż pozostałe kraje regionu, a ożywieniu będzie dodatkowo sprzyjać wzrost dynamiki produkcji przemysłowej. Tymczasem Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podkreśla również istotną poprawę sytuacji na tutejszym rynku pracy, gdzie w ciągu ostatnich 8 miesięcy liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 260K.

Dzisiejsza sesja rozpoczęła się od publikacji danych obrazujących aktualną sytuację ekonomiczną w Japonii. W ciągu dnia z Wielkiej Brytanii napłyną informacje o zmianach na tamtejszym rynku pracy. Poznamy również raport kwartalny BoE. Ekonomiści spodziewają się, że nowe prognozy gospodarcze będą wskazówką dotyczącą terminu zaostrzenia brytyjskiej polityki monetarnej. W Eurostrefie opublikowane zostaną natomiast informacje o dynamice produkcji przemysłowej (prognoza -0.3% m/m i 0.2% r/r)

dr Maciej Jędrzejak