Szef ECB zaznaczył również, że w obecnej sytuacji nie wyklucza możliwości sięgnięcia po dodatkowe instrumenty finansowe, co ekonomiści zinterpretowali jako zapowiedź przeprowadzenia kolejnej rundy długoterminowego finansowania banków komercyjnych. Jak wynika z ankiety przygotowanej przez agencje Reutera, większość ekspertów spodziewa się LTRO w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Lepsze od prognozowanych dane napłynęły natomiast zza Oceanu, gdzie w III kwartale PKB wyniosło 2.8% k/k. W efekcie kurs EUR/USD spadł do poziomu 1.3303.

Podczas dzisiejszej sesji dla inwestorów po obu stronach Oceanu największe znaczenie będzie miała publikacja informacji obrazujących sytuację na amerykańskim rynku pracy. Popołudniu poznamy również wartość indeksu nastrojów konsumentów Michigan (prognoza 74.5 pkt). Dzień zakończy natomiast wystąpienie Bena Bernanke.

dr Maciej Jędrzejak