Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1064,25 mln zł wobec 1206,26 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 575,68 mln zł wobec 551,81 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 151,20 mld zł na koniec III kw. 2013 r. wobec 147,90 mld na koniec III kw. 2012.

W okresie I-III kw. 2013 r. bank miał 2062,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2213,08 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2013 r. wyniósł 2137,04 mln zł wobec 2251,12 mln zł zysku rok wcześniej.