Inwestorzy w lepszych nastrojach powrócili na giełdę po wydłużonym weekendzie. Wczoraj indeks WIG20 rósł o 0,74%, niwelując część spadków z poprzedniego tygodnia. Pozostaje pytanie, czy spadki zostały powstrzymane na dobre.

"Patrząc z punktu widzenia analizy technicznej, w krótkim terminie poziom 2525 pkt odegrał ważną rolę jako lokalne wsparcie dla cen. Niemniej jednak w szerszej perspektywie mamy inne ciekawe poziomy, przy których popyt mógłby okazać się silniejszy i wynieść WIG20 na nowe maksima w tym roku. Jednym z nich może być psychologiczna wartość 2500 pkt. i jej okolice" – uważa Marcin Niedźwiecki, specjalista rynku CFD i Forex w City Index.

W teorii listopad rozpoczyna najlepszy sześciomiesięczny okres dla akcji. Stąd też inwestorzy starają się wybierać ciekawe akcje do portfela, tak by dały jak największą stopę zwrotu.

Również w kontekst makroekonomiczny wygląda obiecująco, ponieważ wskaźnik PMI dla przemysłu potwierdza tendencję ekspansji polskiej gospodarki. Jak zauważa Niedźwiecki, rynek akcji ma możliwość dyskontowania poprawiającej się sytuacji ekonomicznej, a jeśli przeważać będą na nim kupujący, to nowe maksima wartości WIG20 będą w zasięgu ręki.

"Ostatnie fale wzrostowe wytraciły impet, lecz nadal podaż nie przejmuje kontroli i nie tworzy kolejnych minimów niżej względem siebie. To jest w mojej ocenie dobry sygnał i wskazówka, że trend zwyżkowy może być utrzymany" - dodaje analityk City Index.

W tym tygodniu czeka nas kilka ważnych publikacji danych makroekonomicznych. W Polsce ciekawe prezentować się będzie komunikat po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Co prawda, rynek nie spodziewa się zmiany stóp procentowych, jednak ważny będzie punkt widzenia obrany przez Radę i wynikające z niego wskazówki na przyszłość.

Spośród doniesień zza granicy do najważniejszych oczekiwanych w najbliśszych dniach można zaliczyć decyzję Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych, a także amerykańskie dane dotyczące dynamiki PKB oraz zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym. Jeśli będą one zgodne z oczekiwaniami, to możliwe jest kontynuowanie pozytywnych trendów na rynkach akcyjnych do końca roku.