Bank Millennium odnotował 138,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2013 r. wobec 125,14 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 311,81 mln zł wobec 289,90 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 141,94 mln zł wobec 134,65 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 58,10 mld zł na koniec III kw. 2013 r. wobec 52,74 mld na koniec 2012 r.

W okresie I-III kw. 2013 r. bank miał 392,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 346,32 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2013 r. wyniósł 376,71 mln zł wobec 337,50 mln zł zysku rok wcześniej.