"Rozstrzygnięcie powinno nastąpić do grudnia. Moje obserwacje wskazują, że znaczna część inwestorów indywidualnych opowiada się za handlem w tych samych godzinach, w jakich handluje się na głównych parkietach w Europie. (...) ze szczególną uwagą należy wsłuchiwać się w oczekiwania inwestorów indywidualnych - oni zasadniczo są w trudniejszej sytuacji niż profesjonalni inwestorzy instytucjonalni, więc należy szukać rozwiązań, które podniosą ich komfort funkcjonowania. Teraz ten komfort, zwłaszcza w przypadku najbardziej aktywnych inwestorów, jest zbyt niski" - powiedział "Parkietowi" Maciejewski.

Maciejewski uważa, że giełda nie powinna kończyć pracy o 17-ej w sytuacji, gdy "można handlować na innych rynkach europejskich, obserwując często dynamiczne zmiany na giełdach amerykańskich".

"Proszę też pamiętać, że po 17.00 inwestorzy indywidualni mają całe mnóstwo innych możliwości inwestycyjnych i bardzo chętnie z nich korzystają. Jeśli pozbawimy ich możliwości handlu na giełdzie, będą coraz śmielej się od nas odwracali. Ponadto ten europejski standard 17.30 z czegoś wynika" - podkreślił Maciejewski.

Według niego, dłuższa sesja będzie miała pozytywny efekt dla płynności, dzięki większej ilości inwestorów "handlujących aktywnie, technicznie, daytraderów...". Uważa również, że należy rzetelnie zbadać koszty i korzyści wynikające z ponownego wydłużenia sesji dla domów maklerskich.

W marcu br. GPW oraz członkowie Giełdy zawarli porozumienie dotyczące zmiany harmonogramu notowań, zgodnie z którym sesja dla instrumentów rynku terminowego rozpoczynać się będzie od godz. 8:45, a dla instrumentów rynku kasowego o godz. 09:00. Na obu rynkach notowania będą kończyły się o godz. 17:05. Nowy harmonogram notowań na warszawskiej giełdzie obowiązuje od dnia oddania do użytku systemu transakcyjnego UTP, tj. od 15 kwietnia 2013 r.

GPW podała wówczas, że proponowana zmiana harmonogramu ma charakter czasowy i będzie obowiązywać do 31 grudnia 2013 r., co pozwoli GPW oraz innym uczestnikom rynku na ocenę efektów biznesowych tej decyzji oraz zbadanie preferencji inwestorów w trakcie 2013 r. Dalsze decyzje w tej sprawie będą podejmowane nie później niż na cztery tygodnie przed zakończeniem roku.