Zasady prowadzenia polityki inwestycyjnej przez OFE należą do najbardziej konserwatywnych wśród krajów OECD. Dlatego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, biorąc pod uwagę planowane zmiany działania Funduszy, proponuje szereg zmian.

Prezes GPW Adam Maciejewski wyjaśnia, że chodzi liberalizację regulacji, czyli możliwość wykorzystywania różnych instrumentów finansowych, co będzie powodowało, że nasze oszczędności będą pomnażane w sposób bardziej efektywny i bezpieczny. Chodzi na przykład o możliwość pożyczania akcji, które są zgromadzone w portfelach OFE, co daje możliwość czerpania dodatkowych korzyści.

GPW rekomenduje poza tym między innymi umożliwienie OFE inwestowania we wszystkie spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect. Uważa poza tym, że Fundusze powinny zyskać możliwość inwestowania w małe i średnie przedsiębiorstwa, a także firmy na wczesnym etapie ich rozwoju.