Po wczorajszym posiedzeniu Rady Prezesów ECB wspólna waluta zyskała na wartości. Kurs EUR/USD osiągnął maksimum na 1,3620 i obecnie znajduje się tuż poniżej tego poziomu. Z kolei po posiedzeniu RPP lekko umocnił się złoty. Kurs EUR/PLN zniżkował do 4,2020, jednak dziś od rana ponownie wzrasta powyżej 4,21. Natomiast USD/PLN wzrasta powyżej 3,0950.

Dziś poznamy tygodniową liczbę wniosków o zasiłki dla bezrobotnych w USA (14:30) oraz indeks ISM dla usług (16:00). Na wczorajszej konferencji prasowej prezes Mario Draghi nie dostarczył w zasadzie żadnych nowych informacji na temat możliwości implementacji kolejnej rundy długoterminowych, niskooprocentowanych pożyczek dla banków (LTRO), ani żadnych innych narządzi mogących w większym stopniu wpłynąć na rynkowe stopy procentowe. Draghi powtórzył zobowiązanie do utrzymywania niskich stóp przez długi okres czasu oraz zasygnalizował, że Bank dysponuje szerokim spektrum instrumentów, jednak nie zasugerował, które z nich mogą zostać użyte. Uważamy, że to właśnie brak zapowiedzi LTRO wpłynął na umocnienie euro. Sądzimy również, że przestrzeń do dalszych wzrostów kursu EUR/USD jest już mocno ograniczona. Z każdym dniem bowiem rosła będzie awersja do ryzyka związana z brakiem porozumienia ws. limitu zadłużenia USA (politycy mają czas do 17 października), ożywienie w strefie euro na tle reszty świata relatywnie staje się coraz słabsze, a ponadto sytuacja techniczna (dywergencja kursu z mocno „wykupionymi” oscylatorami RSI i PKS dla interwału 1D), zwiastuje zbliżającą się fale spadkową.

USA: Ostanie wskazania przed NFP

Dziś poznamy ostatnie wskazania przed jutrzejszym raportem z amerykańskiego rynku pracy. Tradycyjnie największą uwagę powinna skupić składowa zatrudnienia w indeksie ISM dla usług, gdyż w sektorze usług USA zatrudnionych jest ok. 80 proc. obywateli. Obecnie 20- okresowa korelacja zmian wartości subindeksu zatrudnienia w ISM dla usług ze zmianą zatrudnienia w sektorze pozarolniczym sięga poziomu 0,4. Uważamy, że jeżeli dzisiejsze dane pozytywnie zaskoczą dolar amerykański powinien zyskać na wartości.

Szymon Zajkowski