Po wczorajszym naruszeniu górnej bandy pomad tygodniowego trendu bocznego, kurs EUR/USD szybko powrócił do jego środka. Obecnie znajduje się on na poziomie 1,3520. Złoty od rana osłabia się. Kurs EUR/PLN wzrasta do 4,2230, a USD/PLN do 3,1240.

Dziś największy wpływ na rynek powinna mieć decyzja ECB ws. stóp procentowych (13:00) oraz przede wszystkim późniejsze słowa prezesa Mario Draghiego na konferencji prasowej (początek 14:30). Uwagę rodzimych uczestników rynku skupi natomiast decyzja RPP ws. stóp (tradycyjnie między 12:00, a 14:00) oraz konferencja prasowa z udziałem Marka Belki. Ponadto dziś we włoskim parlamencie odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Enrico Letty. Wczoraj po doniesieniach o rozłamie w partii głównego przeciwnika obecnego rządu Silvio Berlusconiego, a co za tym idzie rosnącym prawdopodobieństwie otrzymania wotum zaufania przez Enrico Lettę, mediolański FTSE MIB wzrósł o ponad 3 proc. a rentowności 2- letnich obligacji spadły o 13 pb. Pozytywne nastroje przeniosły się również do Hiszpanii, gdzie rentowności obligacji spadły w podobnym stopniu. Jeżeli dziś rząd Letty zostanie poparty, możemy spodziewać się kontynuacji tych tendencji. W trakcie sesji amerykańskiej mogą natomiast pojawić się doniesienia o postępach nad kompromisem ws. ustawy budżetowej. O godzinie 14:30 poznamy również jedną z ostatnich wskazówek przed piątkowym raportem z rynku pracy – raport ADP.

Polska: RPP zaostrzy ton

Wcześniejsze wypowiedzi członków RPP wskazują, że stopy do końca roku pozostaną na niezmienionym poziomie (obecnie stopa referencyjna wynosi 2,5 proc.). Obietnice te można uznać jako swego rodzaju forward guidance. Część rynku chciałaby, aby władze monetarne sprecyzowały tę regułę, jednak naszym zdaniem poprawiająca się koniunktura oddala tę perspektywę i Rada zamiast myśleć o uściśleniu obietnicy o niezmienności stóp zacznie myśleć o ich podwyższeniu. Zgodnie z naszymi prognozami w II połowie przyszłego roku inflacja wzrośnie w okolice celu inflacyjnego NBP. Wiąże się to z domykaniem luki popytowej, która jest różnicą pomiędzy PKB faktycznym i PKB potencjalnym. Uważamy, że decyzja rady oraz późniejsza konferencja prasowa nie będą miały dużego wpływu na notowania złotego.

Strefa euro: Szykowanie gruntu pod nowe LTRO

Dziś największy wpływ na rynek powinna mieć decyzja ECB ws. stóp procentowych. Ani my, ani żadna z ankietowanych przez agencję Reuters instytucji nie spodziewa się obniżki kosztu pieniądza. Naszym zdaniem zastosowanie niekonwencjonalnych narzędzi polityki pieniężnej też nie wchodzi (jeszcze) w grę. Choć zmian w parametrach polityki monetarnej nie należy się spodziewać, to Mario Draghi przybierze z pewnością łagodny ton i prawdopodobnie otworzy drogę do zastosowania w niedalekiej przyszłości środków mających poprzez zapobieganie kurczenia się nadwyżek płynności w sektorze bankowym, wspierać kredyt do sfery realnej. Oczywiście zobowiązanie do utrzymywania niskich stóp przez długi czas pozostanie podtrzymane. Gołębie stanowisko ECB wraz z podnoszącym rynkową niepewność impasem politycznym w USA powinno przełożyć się na spadki kursu EUR/USD.

Szymon Zajkowski