Poniedziałkowa sesja rozpoczęła się opublikowania danych obrazujących sytuację ekonomiczną w Japonii. W sierpniu dynamika tamtejszej produkcji przemysłowej wyniosła -0.7% m/m, natomiast sprzedaży detalicznej – 1.1% r/r. W ciągu dnia, uwagę inwestorów z Europy przyciągnęły informacje o inflacji HIPC w strefie euro, która we wrześniu spadła do 1.1% r/r, co było najniższym wynikiem od ponad trzech lat.

Dla ekonomistów po obu stronach Oceanu istotne okazały się również wiadomości napływające z USA, gdzie wieczorem odbyło się posiedzenie Senatu. Z powodu braku porozumienia w sprawie nowej ustawy budżetowej, po raz pierwszy od siedemnastu lat, większość amerykańskich instytucji rządowych zostało dzisiaj zamkniętych. Eksperci spodziewają się, że tzw. goverment shutdown znacząco obniży zaufanie konsumentów, a to z kolei będzie miało negatywny wpływ na ogólną sytuację ekonomiczną w Stanach Zjednoczonych, w tym spadek dynamiki PKB. Do czasu porozumienia Kongresu, w USA nie będą również publikowane nowe dane makroekonomiczne.

Dzisiejsza sesja zostanie zdominowana przez publikacje dotyczące przemysłowego PMI dla największych światowych gospodarek. Eurostat opublikuje również informacje o dynamice stopy bezrobocia (prognoza 12.1% m/m) w strefie euro. Popołudniu uwagę inwestorów przyciągną natomiast wiadomości płynące z USA, gdzie odbędzie się kolejne posiedzenie Senatu, który wznowi pracę nad ustawą budżetową.

dr Maciej Jędrzejak