Dla ekonomistów po obu stronach Oceanu istotne okazały się również wiadomości napływające z USA, gdzie wieczorem odbyło się posiedzenie Senatu. Z powodu braku porozumienia w sprawie nowej ustawy budżetowej, po raz pierwszy od siedemnastu lat, większość amerykańskich instytucji rządowych zostało dzisiaj zamkniętych. Eksperci spodziewają się, że tzw. goverment shutdown znacząco obniży zaufanie konsumentów, a to z kolei będzie miało negatywny wpływ na ogólną sytuację ekonomiczną w Stanach Zjednoczonych, w tym spadek dynamiki PKB. Do czasu porozumienia Kongresu, w USA nie będą również publikowane nowe dane makroekonomiczne.

Dzisiejsza sesja zostanie zdominowana przez publikacje dotyczące przemysłowego PMI dla największych światowych gospodarek. Eurostat opublikuje również informacje o dynamice stopy bezrobocia (prognoza 12.1% m/m) w strefie euro. Popołudniu uwagę inwestorów przyciągną natomiast wiadomości płynące z USA, gdzie odbędzie się kolejne posiedzenie Senatu, który wznowi pracę nad ustawą budżetową.

dr Maciej Jędrzejak