Podczas czwartkowej sesji uwagę inwestorów z Europy przyciągnęły wiadomości napływające z Wielkiej Brytanii. Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez tamtejszy urząd statystyczny, dynamika inwestycji biznesowych w II kwartale wyniosła -2.7% k/k, natomiast wysokość rachunku bieżącego -13.0B funtów. Z kolei, za Oceanem opublikowano cotygodniowe dane obrazujące sytuację na amerykańskim rynku pracy. W ostatnim tygodniu suma złożonych wniosków o zasiłki spadła do 305K, podczas gdy liczba bezrobotnych wyniosła 2.823K.

Lepsze od prognozowanych dane oraz wiadomość o podniesieniu limitu długu publicznego jeszcze w tym miesiącu, pozytywnie wpłynęły na wartość amerykańskiej waluty. Dla ekonomistów, mających nadzieję na ograniczenie programu QE3 w najbliższym czasie, istotne były również słowa szefa Fed z Richmond – Jeffrey'a Lacker'a, który stwierdził, że jeśli Fed chce zachować swoją wiarygodność, musi postępować konsekwentnie.

Dzisiejsza sesja rozpoczęła się od opublikowania danych o dynamice inflacji CPI w Japonii. W ciągu dnia, z Europy napłyną informacje obrazujące sytuację ekonomiczną w Niemczech. Poznamy również nastroje europejskich konsumentów (prognoza -14.5 pkt) i producentów (prognoza -7 pkt). Popołudniu przyjdzie natomiast czas na publikację danych o dynamice dochodów (prognoza 0.4% m/m) i wydatków (prognoza 0.3% m/m) Amerykanów.

dr Maciej Jędrzejak