Uwagę inwestorów przyciągnęły także wiadomości dotyczące USA, gdzie w ostatnim miesiącu wzrosła – do 421K – liczba sprzedanych domów na rynku pierwotnym. Słabsze od prognozowanych okazały się natomiast dane o dynamice tamtejszych zamówień na dobra trwałego użytku, która wyniosła -0.1% m/m. Ekonomistów zaniepokoiło również wystąpienie sekretarza stanu USA – Jacob'a Lew'a, który poinformował o osiągnięciu przez Stany Zjednoczone limitu zadłużenia.

Podczas dzisiejszej sesji uwagę inwestorów przyciągną kolejne przemówienia przedstawicieli banków centralnych. Z Wielkiej Brytanii oraz USA napłyną informacje o PKB (prognoza 0.7% k/k w Wielkiej Brytanii oraz 2.6% k/k w USA). Nad Tamizą opublikowane zostaną również dane o dynamice inwestycji biznesowych (prognoza 0.9% k/k) oraz saldzie rachunku bieżącego (prognoza -12.0B funtów). Popołudniu poznamy także cotygodniowe wiadomości z amerykańskiego rynku pracy.

dr Maciej Jędrzejak