"Koncesje to kluczowy dokument, warunkujący funkcjonowanie KGHM w Zagłębiu Miedziowym, dlatego całą procedurę ich przedłużenia traktowaliśmy priorytetowo. Uzyskanie pozytywnej decyzji ministra środowiska już we wrześniu to nasz ogromny sukces. Jesteśmy przygotowani na 2014 rok, kiedy będziemy prowadzić wydobycie rudy już na podstawie nowych koncesji" - powiedział prezes Herbert Wirth, cytowany w komunikacie.

Podpisane przez ministra środowiska umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego dają KGHM wyłączne prawo do prowadzenia działalności objętej zakresem koncesji. W tym roku spółka opracuje jeszcze plany ruchu zakładów górniczych dla trzech kopalń. Zostaną one przedłożone do zatwierdzenia Okręgowemu Urzędowi Górniczemu we Wrocławiu. Trafią tam w IV kw. tego roku. Zgodnie z planem 1 stycznia 2014 roku KGHM rozpocznie wydobycie w oparciu o nowe koncesje i nowe plany ruchu.

KGHM podał, że starania o wznowienie koncesji trwały od 2010 roku. Ważność obecnych, na obszarach Rudna, Sieroszowice, Polkowice, Lubin, Małomice i Radwanice-Wschód, wygasa wraz z końcem 2013 roku.

Spółka podkreśliła w komunikacie, że procedura pozyskania nowych koncesji jest długotrwała i wymaga skompletowania dziesiątków dokumentów. Dlatego o uzyskanie koncesji starał się zespół pracowników centrali i kopalń KGHM wraz z zapleczem naukowym Polskiej Miedzi spółką KGHM Cuprum Centrum Badawczo-Rozwojowym.

Koncern podał, że zdecydowanie najważniejszym etapem procesu koncesyjnego było uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na wydobywaniu rud miedzi. Drugim elementem dopełniającym koncesje było zawarcie umów o ustanowienie użytkowania górniczego, czyli uzyskanie prawa do wyłącznego rozporządzania złożem na danym obszarze górniczym.

W proces starań o uzyskanie koncesji były zaangażowane władze dziewięciu gmin górniczych, w których położone są obszary objęte koncesją. Samorządowcy brali udział m.in. w procesie konsultacji podczas przygotowywania raportów środowiskowych oraz opiniowania projektów koncesji.

Pod względem zasobów miedzi KGHM znajduje się na czwartym miejscu na świecie. Łączna produkcja miedzi Grupy KGHM wyniosła 676,3 tys. ton w 2012 roku, co oznacza wzrost o 18% w stosunku do poprzedniego roku.