Prezes GPW Adam Maciejewski podkreślił, że warszawski parkiet odgrywa bardzo ważną rolę w Europie Centralnej i dla naszej gospodarki. Przypomniał, że polski parkiet ma blisko 65 procent udziału w obrotach akcjami w naszej części kontynentu

Wiceminister skarbu Paweł Tamborski wspomniał, że kiedy zaczęto publikować WIG20 - indeks ten był trochę na wyrost, dziś jest za ciasny. Powstaje WIG30, który mam nadzieję za czas jakiś również będzie musiał ulec zmianie - podkreślił.

W skład nowego indeksu wejdzie nie nie więcej niż siedem spółek z jednej branży, a udział jednej spółki w kapitalizacji całego indeksu będzie ograniczany do 10%. Planowany harmonogram zakłada, że indeks WIG20 będzie publikowany do końca grudnia 2015 roku.
Oprócz WIG30 na GPW od dziś pojawił się także WIG 30 TR. Pierwszy jest indeksem cenowym, co oznacza, że przy obliczaniu jego wartości, będą brane pod uwagę jedynie ceny zawartych transakcji. Drugi to indeksem dochodowym - przy jego obliczaniu będą uwzględniane nie tylko ceny zawartych transakcji, ale także dochody z dywidend i praw poboru.