Zapowiedzi utrzymania przez dłuższy czas programu QE3 dały impuls inwestorom do zakupu walut rynków wschodzących. Wczorajsza korekta była po prostu odreagowaniem bardzo silnego ruchu i nie była związana ze spadkiem zainteresowania polskimi aktywami. Warto zwrócić uwagę na na spadającą rentowność polskich obligacji i to poniżej 4,3%.

Jak to często bywa z tak silnymi emocjonalnymi ruchami przychodzi czas na korektę. Są co najmniej dwa powody takiego zachowania się rynku. Najważniejszym jest realizacja zysków. Osoby, które sprzedały euro na początku ruchu odkupywały je potem inkasując różnicę. Drugim powodem jest realizowanie się zleceń automatycznych.

Nieważne jakie są powody, liczy się efekt, a tym efektem jest to, że po bardzo korzystnym dla kredytobiorców kursie nie ma już niemal śladu. Złoty powrócił wczoraj do poziomów około 4,2000 za EUR i 3,4000 za CHF.

Dzień wczorajszy to również dobre dane zza oceanu. Dane z godziny 14:30 o bezrobociu okazały się gorsze niż przed tygodniem, ale zdecydowanie lepsze od oczekiwań. Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych ustaliła się na bardzo przyzwoitym poziomie 309 tys. O godzinie 16:00 opublikowano indeks FED okazał się on istotnie lepszy od oczekiwań i wzrósł nie o punkt, a o 13pkt.

Jeżeli w dalszym ciągu będą nadchodzić tak dobre dane zza oceanu to może nie już na kolejnym, ale którymś z następnych posiedzeń FED-u pomimo zapowiedzi Bena Bernanke, że kreacja pieniądza będzie dalej trwać temat redukcji programu QE3 może powrócić, pomimo deklaracji utrzymania go do 2014 roku.

W ramach ciekawostek ze świata Indyjski Bank Centralny podniół o 0,25% stopę procentową z 7,25% do 7,5%, by walczyć z rosnącą w tym kraju inflacją. Jest to działanie wbrew światowym trendom, natomiast w sytuacji gdy gospodarka działa prawidłowo niskie stopy procentowe powodują bodźce inflacyjne o czym nie możemy zapominać.

Dzień dzisiejszy pozbawiony jest ważnych danych makroekonomicznych, ale po ostatnich dwóch dniach wielu inwestorów nie będzie miało nic przeciwko spokojniejszemu dniowi. Najbliższe ważne odczyty to dopiero poniedziałkowe indeksy PMI.

Maciej Przygórzewski - Senior FX Dealer w Internetowykantor.pl