Wczorajszy handel na złotym przyniósł zakończenie serii 5 sesji wzrostów na krajowej walucie. W dalszym ciągu obserwowaliśmy wzmożony popyt na polski dług, co przełożyło się na próby podejścia pod kolejne istotne wsparcie, jednak ostatecznie część graczy zdecydowała się zamknąć pozycje i zaksięgować zyski. Bliska obecność istotnego zakresu 4,20 PLN za euro wskazuje, iż o dalsze umocnienie złotego przed posiedzeniem FED’u może być trudno. Pomijając kwestie techniczne warto mieć na uwadze, że przynajmniej teoretycznie ograniczenie skupu aktywów może osłabić waluty krajów wschodzących, ponieważ wraz z mniejszym dopływem taniej gotówki, inwestorzy mogą skłaniać się bardziej ku lokowaniu kapitału w aktywa uznawane za bardziej bezpieczne. Stąd wątpliwym jest, aby zagranica zdecydowała się nabywać obecnie złotego poniżej 4,20 EUR/PLN. Dodatkowo ostatnie wyraźne umocnienie (5 sesji wzrostów) stanowi pole do realizacji zysków z tego tytułu, ponieważ złoty wyraźnie, pozytywnie różnicował się na tle koszyka CEE.

W trakcie dzisiejszej sesji poznamy dane dot. inflacji za sierpień oraz podaż pieniądza w ujęciu M3 w sierpniu. Bliżej należy się przyjrzeć pierwszemu odczytowi (oczek. 1,1% r/r), gdzie część rynku zakłada mocniejszy spadek inflacji (do okolic 1,00% r/r) i -0,2%,-0,4%m/m. Powodem takich szacunków jest zakładany spadek dynamiki cen żywności. Równocześnie przy deklaracji RPP co do utrzymania stóp procentowych na obecnym poziomie przez kolejne miesiące wpływ dzisiejszego wskazania powinien pozostać ograniczony, chyba że rynek zaskoczony zostanie publikacją wyraźnie odbiegająca od prognoz.

Z rynkowego punktu widzenia kluczowym zakresem wsparcia pozostają okolice 4,20 EUR/PLN, których przebicie wydaje się mało prawdopodobne przed posiedzeniem FED. Tym bardziej, iż ustabilizowanie sytuacji obserwujemy również na rynku długu. Teoretycznie obserwowane budowanie pozycji na dolarze pod FED może oznaczać, iż mocniejszy ruch wzrostowy będzie miał miejsce na USD/PLN, jednak jak na razie wpływ impulsu z szerokiego rynku pozostaje ograniczony.

Konrad Ryczko