W trakcie sesji amerykańskiej Prezydent USA zwrócił się do Kongresu by ten wstrzymał się z głosowaniem nad interwencją zbrojną w Syrii. Barack Obama powiedział, że Stany Zjednoczone będą współpracować z Rosją oraz Chinami nad propozycją by Syria przekazała swój arsenał broni chemicznej wspólnocie międzynarodowej. Zaznaczył jednak, że siły zbrojne USA pozostają w gotowości na wypadek, gdyby środki dyplomatyczne nie przyniosły pożądanych efektów. Malejące napięcia związane z Syrią zmniejszają awersję do ryzyka na rynkach finansowych. Wczoraj indeks S&P 500 szóstą sesję z rzędu zakończył nad kreska – to najdłuższa seria wzrostów od czerwca bieżącego roku. Nastrojom pomogły również wczorajsze dobre dane z Chin. Od początku tygodnia wobec amerykańskiego dolara na wartości zyskują wszystkie waluty naszego regionu.

W. Brytania: Poprawa na rynku pracy wsparciem dla funta

O godzinie 10:30 z Wielkiej Brytanii poznamy stopę bezrobocia za lipiec oraz liczbę wniosków o zasiłek dla bezrobotnych za sierpień. Pod przewodnictwem Marka Carneya Bank Anglii uzależnił utrzymywanie niskich stóp procentowych od pozostawania stopy bezrobocia powyżej 7 proc. (obecnie 7,8 proc.). BoE oczekuje, że bezrobocie spadnie poniżej tego poziomu dopiero w 2016 roku. Wszelkie symptomy szybszej niż oczekują władze monetarne poprawy sytuacji na rynku pracy powinny przekładać się na oczekiwania wcześniejszego zacieśnienia polityki pieniężnej, wzrost rynkowych stóp procentowych, a co za tym idzie umocnienie brytyjskiej waluty.

Szymon Zajkowski