Banki Polski, Anglii, Japonii, Szwecji, Kanady, Australii, jak również Europejski Bank Centralny odbyły w minionym tygodniu swoje posiedzenia. Spotkania te miały miejsce podczas gdy w Rosji trwał szczyt G20, a sytuacja wokół Syrii zaogniała się. Trwała również wyprzedaż aktywów rynków wschodzących, związana ze zbliżającym się końcem programu QE w Stanach.

W rezultacie bankierzy zachowali wyczekującą postawę podtrzymując wcześniejsze decyzje w obliczu zbliżających się, ważnych wydarzeń. Jednym z nich jest głosowanie amerykańskiego Kongresu w sprawie interwencji w Syrii, które odbędzie się już dzisiaj. Drugą ważną datą będzie 18 września, kiedy odbędzie się spotkanie komitetu FOMC mającego podjąć decyzję co dalej z programem QE. Kolejną istotną datą będzie 22 września – dzień wyborów w Niemczech. Również w październiku może być gorąco z uwagi na zbliżający się limit długu w USA.
Bankierzy próbowali łagodzić obawy inwestorów w tak niepewnym środowisku, skupiając się na ożywieniu gospodarczym w państwach grupy G7. Przyśpieszająca gospodarka i dobre perspektywy na najbliższą przyszłość w tych krajach wspierały momentami apetyt na ryzyko, co jednocześnie ciążyło walutom uważanym za bezpieczne – szwajcarskiemu frankowi i japońskiemu jenowi. Większość opublikowanych raportów gospodarczych potwierdzała wcześniejsze odczyty.

Złoty nie zdołał utrzymać swoich zdobyczy i w minionym tygodniu osłabił się do półtora miesięcznych minimów wobec dolara. NBP pozostawił poziom stóp procentowych na niezmienionym poziomie. W komunikacie poinformowano, że niski poziom stóp procentowych zostanie utrzymany do końca roku. Komentarze te wskazują, że Rada Polityki Pieniężnej jest dość wyraźnie przekonana do prawidłowości swojej obecnej polityki. W zeszłym tygodniu rząd ogłosił zmiany w systemie emerytalnym, które doczekały się komentarzy agencji ratingowych. Agencje twierdzą, że zmiany system emerytalnego nie wpłyną na ocenę wiarygodności kredytowej polskiego długu. Dane o koniunkturze w przemyśle potwierdziły trwające ożywienie notując niemal 3-letnie szczyty.

W nawiązaniu do komentarzy NBP ciężko powiedzieć jak odczyt inflacji z tego tygodnia może zmienić podejście Banku do polityki monetarnej. Dane te będą najprawdopodobniej łagodnie przyjęte, a kurs złotego wyznaczać będą czynniki zewnętrzne.

Agnieszka Durlej, Client Group Manager Western Union Business Solutions Polska