Po ogłoszeniu przez rząd szczegółów zmian OFE, nastąpiło silne osłabienie polskiej waluty. Zagraniczni inwestorzy są ewidentnie zaniepokojeni zmianami, które również spowodowały silną wyprzedaż akcji. Rynek USDPLN w dniu wczorajszym wzrósł z poziomu 3.2322 do poziomu 3.2847. Rynek w chwili obecnej się zatrzymał przy znaczącym poziomie oporu wyznaczonym przez zniesienie 61.8% ruchu spadkowego rozpoczętego w pierwszej połowie lipca bieżącego roku.

Jest to wskazówka, że inwestorzy mogą liczyć na pewne odreagowanie na tym rynku choć wiele w dniu dzisiejszym będzie zależało od danych na temat zatrudnienia z rynku amerykańskiego. Z jednej strony poziom nowo zarejestrowanych bezrobotnych jest najniższy od momentu rozpoczęcia kryzysu ekonomicznego w 2007 roku, a z drugiej strony wczorajszy Raport ADP był tylko nieznacząco lepszy od prognoz. Nie zmienia to jednak faktu że ostatnimi czasy brakuje wyraźnej korelacji pomiędzy Raportem ADP a zmianą zatrudnienia w sektorze pozarolniczym. Jeżeli odczyt będzie znacząco lepszy od prognoz to osłabienie złotego może być kontynuowane.

Jeżeli chodzi o rynek EURUSD to nastąpiło wybicie znaczącego wsparcia na poziomie 1.3163, co jest silnym sygnałem do możliwości kontynuowania spadków na tym rynku. Z technicznego punktu widzenia celem rynku jest osiągnięcie poziomu 1.3020. Powtórzę jednak że dzień danych z rynku zatrudnienia jest dniem w dużej mierze zależnym od danych i wszelkie scenariusze bazujące na analizie technicznej mogą zostać zanegowane. Reasumując zachęcam do obserwacji zachowania rynku o godzinie 14.30 ponieważ odczyt danych o tej porze będzie determinował krótkoterminowe zamiary rynku i należy być przygotowanym na dużą zmienność rynku.

Omar Arnaout