Czwartkowa sesja została zdominowana przez informacje napływające z rynku pracy. Rano opublikowano dane o dynamice niemieckiej stopy bezrobocia, która w sierpniu utrzymała się na niezmienionym poziomie 6.8%. Popołudniu uwagę inwestorów przyciągnęły wiadomości dotyczące sytuacji w USA, gdzie suma złożonych wniosków o zasiłki wzrosła w ostatnim tygodniu o 2.989K. Spadła natomiast – do 331K – ilość osób deklarujących się jako bezrobotne.

Pozytywnym zaskoczeniem okazała się również informacja dotyczące dynamiki amerykańskiego PKB, która w II kwartale wzrosła do 2.5% k/k. Z racji zbliżającego się terminu ograniczenia programu QE3, napływające z amerykańskiej gospodarki dane, powinny mieć dla rynku szczególne znaczenie. Tymczasem w obliczu ostatnich wydarzeń, uwaga ekonomistów po obu stronach Oceanu skupiła się na doniesieniach z Syrii. 98 Republikanów, a także 18 Demokratów podpisało list, w którym domagają się, aby prezydent skonsultowania się w tej sprawie z Kongresem. Ich zdaniem podjęcie decyzji o przeprowadzeniu interwencji przez samego Baracka Obamę, byłoby niezgodne z konstytucją.

Koniec tygodnia na światowych rynkach finansowych zapowiada się wyjątkowo ciekawie. W nocy pierwsze informacje napłynęły z Japonii, gdzie opublikowano szereg istotnych danych obrazujących sytuację tamtejszej gospodarki. Dla europejskich inwestorów szczególnie ważne będą odczyty dotyczące stopy bezrobocia oraz dynamiki inflacji HIPC (prognoza 1.4% r/r) Z kolei zza Oceanu napłyną informacje o dochodach i wydatkach Amerykanów, a także wskaźniku nastrojów Michigan (prognoza 80.5 pkt).

dr Maciej Jędrzejak