Grupa Energa odnotowała 545,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2013 r. wobec 509,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 750,74 mln zł wobec 714,90 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5789,54 mln zł w 2013 r. wobec 5615,23 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-VI 2013 r. wyniósł 562,03 mln zł wobec 801,30 mln zł zysku rok wcześniej.

Głównymi obszarami działalności Grupy Energa są: wytwarzanie, obrót i dystrybucja energii elektrycznej i ciepła. Energa dostarcza energię elektryczną dla ponad 2,9 mln klientów, Grupa jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze 75 tys. km kw. i eksploatuje ponad 191 tys. km linii elektrycznych, którymi przesyła ponad 20 TWh energii rocznie. Udział w rynku dystrybucji i sprzedaży wynosi około 16%, w rynku wytwarzania - niemal 3%.