Agora odnotowała 0,20 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2013 r. wobec 0,16 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,01 mln zł wobec 0,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 533,65 mln zł w 2013 r. wobec 564,41 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I poł. 2013 r. wyniósł 19,07 mln zł wobec 18,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Agora jest m. in. wydawcą "Gazety Wyborczej" - największej polskiej gazety opiniotwórczej, "Metra" - największego polskiego dziennika bezpłatnego oraz czasopism. Do grupy należą także serwisy internetowe, radiostacje, firma reklamy zewnętrznej AMS oraz operator kin Helios. Spółka zajmuje się również koprodukcją i dystrybucją filmową.