TVN odnotował 29,91 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2013 r. wobec 230,60 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 137,25 mln zł wobec 125,70 mln zł zysku rok wcześniej.

"Skorygowana EBITDA wzrosła o 20% w drugim kwartale do 171 mln zł, dając w efekcie półroczny wzrost o 10% rok do roku do poziomu 256 mln zł oraz odzwierciedlając ograniczony spadek przychodów oraz znaczne oszczędności kosztów, które przekroczyły negatywny wpływ przychodów" - podała spółka w komunikacie.

Marża wyraźnie wzrosła do 39% w II kw. z 32% w roku ubiegłym, osiągając za półrocze 33% w porównaniu do 29% w I połowie 2012 roku.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 440,46 mln zł w II kw. 2013 r. wobec 451,80 mln zł rok wcześniej.

"Przychody zmniejszyły się o 2,5% rok do roku w drugim kwartale na nadal słabym, ale wykazującym oznaki poprawy rynku reklamy telewizyjnej. Spadek przychodów w pierwszej połowie 2013 r. wyniósł 4,0%" - czytamy dalej.

W I poł. 2013 r. spółka miała 73,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 45,67 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 783,60 mln zł w porównaniu z 816,66 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2013 r. wyniosła 113,15 mln zł wobec 78,74 mln zł zysku rok wcześniej.

TVN to zintegrowana grupa medialną, działająca w ramach trzech głównych segmentów biznesowych: nadawanie i produkcja telewizyjna oraz cyfrowa płatna telewizja satelitarna.