Po publikacji protokołu z lipcowego posiedzenia FOMC dolar amerykański zyskał na wartości. Kurs EUR/USD obecnie znajduje się na 1,3340. Osłabia się polski złoty. Kurs EUR/PLN wzrasta powyżej 4,25, a USD/PLN do 3,1870. Dziś kluczowe znaczenie dla notowań powinny mieć publikowane od godziny 8:58 wartości indeksów PMI dla największych gospodarek strefy euro oraz całego Eurolandu. Ponadto uwagę powinna przykuć tygodniowa liczba nowo zarejestrowanych wniosków o zasiłek w USA (14:30).

Treść protokołu z ostatniego posiedzenia FOMC nie okazała się wielkim zaskoczeniem. Wskazała na szerokie poparcie dla planów Bena Bernanke rozpoczęcia zmniejszania luzowania ilościowego pod koniec bieżącego roku. Niemniej jednak decyzja ta uzależniona jest od napływających danych z gospodarki. Wiele wskazuje na to, że jeżeli dane nie rozczarują, wygaszanie QE3 rozpocznie się już we wrześniu. Z protokołu wynika również, że cześć członków FOMC opowiedziała się za obniżeniem docelowego poziomu stopy bezrobocia, który warunkuje prowadzenie luźnej polityki pieniężnej (obecnie 6,5 proc.).

Po publikacji dolar zyskał na wartości. Tak jak pisaliśmy wczoraj uważamy, że treści w nim zawarte przede wszystkim powstrzymają deprecjację amerykańskiej waluty, jednak nie będą w stanie rozpocząć silnego trendu umocnienia dolara. W kontekście kursu EUR/USD ważniejsze mogą okazać się dane z Eurolandu wskazujące na postępujące ożywienie w europejskiej gospodarce.

Strefa euro: Postępująca poprawa koniunktury

Uważamy, że indeksy PMI obrazujące aktywność sektorów usług oraz przemysłu wykażą poprawę czwarty miesiąc z rzędu, potwierdzając tym samym nasze zdanie, że dołek dekoniunktury w strefie euro mamy już za sobą. Indeks PMI Composite dla Eurolandu w lipcu znalazł się na poziomie 50,5 pkt., czyli najwyższym od sierpnia 2011 roku. Co więcej wybiegające w przyszłość składowe indeksu wskazują na duże szanse dalszej poprawy również w tym miesiącu. Wzrosty indeksów PMI powinny stanowić wsparcie dla notowań wspólnej waluty. Niemniej jednak perspektywa rozpoczęcia wychodzenia z QE3 powinna skutecznie powstrzymywać wzrosty eurodolara. Dlatego też prawdopodobnym scenariuszem na najbliższe dni jest wejście kursu EUR/USD w trend boczny.

Szymon Zajkowski