Tauron Polska Energia odnotował 290 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2013 r. wobec 476 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 400 mln zł wobec 695 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4.542 mln zł w II kw. 2013 r. wobec 0.5859 mln zł rok wcześniej.

W okresie I poł. 2013 r. spółka miała 848 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 857 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 9.705 mln zł w porównaniu z 12.314 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I poł. 2013 r. wyniósł 1.647 mln zł wobec 1.462 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Tauron jest drugim co do wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce, a także największym dystrybutorem i największym sprzedawcą energii elektrycznej. W 2012 r. spółka wytworzyła 19,11 TWh energii elektrycznej, a sprzedała - 44,74 TWh.