Grupa Lotos odnotowała 126,08 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2013 r. wobec 528,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Jest to wynik lepszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 153 mln zł straty. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się straty netto w zakresie 120-183 mln zł

Strata operacyjna wyniosła 100,83 mln zł wobec 861,43 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6118,80 mln zł w II kw. 2013 r. wobec 8384,11 mln zł rok wcześniej.

Według analityków, spółka mogła osiągnąć skonsolidowany wynik operacyjny w wysokości od 146 mln zł straty do 37 mln zł zysku, przy konsensusie na poziomie 79 mln zł. Szacowali oni, że przychody grupy w II kwartale wyniosły 5.977-6.921 mld zł, przy konsensusie na poziomie 6.502 mld zł.

W okresie I-II kw. 2013 r. spółka miała 273,44 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 68,19 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 13296,17 mln zł w porównaniu z 16216,45 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-II kw. 2013 r. wyniosła 186,71 mln zł wobec 370,90 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Kapitałowa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. W 2012 r. Grupa Lotos odnotowała 33 mld zł skonsolidowanych przychodów.