Czwartkowy, poranny handel na rynku złotego przynosi stabilizację kwotowań polskiej waluty po wczorajszej próbie osłabienia. Złoty wyceniany jest przez rynek następująco: 4,2105 PLN za euro, 3,1547 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,4204 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego nieznacznie spadły i wynoszą aktualnie 4,12% w przypadku obligacji 10-letnich.

Ostatnie kilka godzin handlu na rynku złotego przebiegało pod znakiem lekkiego osłabienia polskiej waluty w ślad za spadkami na rynku bazowym. Ostatecznie jednak w trakcie sesji amerykańskiej eurodolar wyszedł na „plus” stąd kwotowania m.in. EUR/PLN pozostały w obrębie wsparcia na 4,20 EUR/PLN. Dość znaczącym wydarzeniem była krajowa oferta obligacji. Ministerstwo Finansów (MF) sprzedało obligacje OK0116 o wartości 5,7 miliarda złotych przy popycie opiewającym na 9,2 miliarda. Rentowność nowych papierów uplasowała się na poziomie 2,96 procent. Rynek odebrał wyniki przetargu względnie pozytywnie, jednak kluczowym dla cen obligacji okazały się i tak impulsy z szerokiego rynku i niemieckich bundów. W szerszym ujęciu notowania polskiej waluty pozostają przy znaczących poziomach, których naruszenie najprawdopodobniej do czasu wygenerowania mocnego impulsu z rynku bazowego bądź ewentualnych lepszych poniedziałkowych danych dot. bilansu płatniczego w Polsce.

W trakcie dzisiejszej sesji brak jest znaczących publikacji makroekonomicznych z Polski.

Z rynkowego punktu widzenia notowania EUR/PLN oscylują blisko silnego wsparcia na 4,20 PLN. Analogiczną sytuację obserwujemy na kwotowaniach USD/PLN (wsparcie 3,157 PLN) czy koszyku PLN (BOSSA PLN opór w okolicach 99 pkt.). Ewentualne naruszenie tych zakresów mogłoby mieć miejsce w przypadku podejścia eurodolara do okolic 1,34 USD, co stanowić będzie silny sygnał słabości dolara na rynkach i powinno wspomóc wyceny walut CEE. W szerszym ujęciu warto mieć jednak świadomość, iż aktualny handel na złotym przebiega przy niskiej aktywności rynku, co nie sprzyja naruszeniu istotnych poziomów technicznych.

Konrad Ryczko