Alior Bank odnotował 171,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2013 r. wobec 133,17 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Bank nie podał w raporcie danych za sam II kw. 2013 r. Natomiast w I kw. 2013 r. Alior Bank odnotował 90,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2013 r. wobec 53,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się, że skonsolidowany zysk netto Alior Banku mógł wynieść od 78 do 98 mln zł w II kwartale 2013 r., przy konsensusie na poziomie 95 mln zł wobec 79 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł w I poł. 2013 r. 417,77 mln zł wobec 325,73 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 227,02 mln zł wobec 217,11 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 23,03 mld zł na koniec I kw. 2013 r. wobec 16,51 mld na koniec I poł. 2012.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I poł. 2013 r. wyniósł 162,51 mln zł wobec 133,18 mln zł zysku rok wcześniej.