Bank Handlowy odnotował 300,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2013 r. wobec 230,75 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w komunikacie, prezentując wstępne dane.

Jest to wynik lepszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 236 mln zł zysku. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie 201-253 mln zł.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 310,54 mln zł wobec 368,84 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 165,13 mln zł wobec 151,25 mln zł rok wcześniej.

Według prognoz analityków z dziewięciu biur maklerskich, wynik odsetkowy banku w II kwartale mógł wynieść od 304 do 321 mln zł, przy konsensusie na poziomie 312 mln zł. Wynik z opłat i prowizji ukształtował się, zgodnie z oczekiwaniami analityków, na poziomie od 154 do 170 mln zł, przy konsensusie na poziomie 159 mln zł.

Aktywa razem banku wyniosły 46.28 mld zł na koniec II kw. 2013 r. wobec 43.51 mld na koniec 2012 r.

W okresie I-II kw. 2013 r. bank miał 655,80 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 474,30 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk brutto w I półroczu 2013 roku wyniósł 815,2 mln zł i wzrósł o 220,3 mln zł w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

"Do wzrostu zysku brutto w I półroczu 2013 roku przyczyniły się wszystkie główne linie rachunku zysków i strat, tj. przychody wzrosły o 65,8 mln zł r./r. do 1 473,4 mln zł, koszty działania i amortyzacji były niższe o 102,5 mln zł r./r. i wyniosły 675,7 mln zł, wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych poprawił się o 53,5 mln zł r./r. i ukształtowały się na poziomie +18,7 mln zł wobec -34,8 mln zł rok wcześniej" - czytamy w komunikacie.

Bank opublikuje skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 r. w piątek, 30 sierpnia br.