Bank Pekao odnotował 741,80 mln zł skonsolidowanego zysku netto (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2013 r. wobec 704,20 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Jest to wynik lepszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 654 mln zł zysku. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie 637-690 mln zł.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1081,70 mln zł wobec 1185,41 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 573,42 mln zł wobec 579,03 mln zł rok wcześniej.

Według prognoz analityków, wynik odsetkowy Pekao w II kw. mógł wynieść od 1.1025 do 1.1095 mln zł, przy konsensusie na poziomie 1.077 mln zł. Według nich, wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie od 558 do 581 mln zł, przy konsensusie na poziomie 571 mln zł.

Aktywa razem banku wyniosły 150,78 mld zł na koniec II kw. 2013 r. wobec 150.95 mld na koniec 2012 r.

W okresie I-II kw. 2013 r. bank miał 1407,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1414,78 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2013 r. wyniósł 1470,77 mln zł wobec 1496,84 mln zł zysku rok wcześniej.