Piątek będący trzecim dniem publikacji ważnych danych makroekonomicznych, przyniesie o godzinie 14:30 odczyt raportu nt. sytuacji na rynku pracy w USA publikowanego przez Bureau of Labour Statistics.

Raport dotyczący sytuacji na rynku pracy w USA należy do najważniejszych odczytów w miesiącu. Najważniejszą składową będzie oczywiście zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym. Oficjalna prognoza zakłada odczyt na poziomie 184 tys. W nocy oficjalna prognoza NFP została obniżona z 200 tys. Rynek jednak spekuluje, że wartość odczytu może przekroczyć 200 tys.

Stopa bezrobocia w USA w czerwcu wynosiła 7,6%. Rynek spodziewa się odczytu za lipiec na poziomie 7,5%. Mimo że największy wpływ na rynek mają dane odnośnie zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, to jednak w ostatnim czasie stopa bezrobocia również wydaje się bardzo ważna, zwłaszcza pod kątem rozpatrywania przyszłych decyzji Fed.

Łącznie z tymi danymi Bureau of Labour Statistics przedstawi odczyt odnośnie zmiany zatrudnienia w sektorze prywatnym. Tutaj prognoza zakłada odczyt na poziomie 189 tys. wobec 202 tys. w czerwcu. W skład raportu wchodzą również dane odnośnie długości tygodnia pracy oraz średniej stawki godzinowej dla pracowników dużych przedsiębiorstw.

Wartym uwagi wydarzeniem z rynku amerykańskiego będzie dziś również publikowany o 16:00 przez Census Bureau raport nt. zamówień w przemyśle, obrazujący wartość zamówień na środki trwałe oraz dobra nietrwałe, a także zapasów w przedsiębiorstwach.

Kurs EURUSD znajduje się powyżej wsparcia na 1,3200 i od godzin nocnych dolar lekko osłabił się wobec euro. Zmienność na tej parze powinna pojawić się dopiero przed publikacją danych z amerykańskiego rynku pracy. Ważnym aspektem jest również wspomniana zmiana oficjalnej prognozy, która przełożyła się na lekkie osłabienie dolara. Jednak, czy nie jest to próba napompowania kursu przed publikacją? Jeżeli odczyt zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym przekroczy 200 tys., możemy spodziewać się silnego umocnienia dolara i przełamania w pierwszej fazie wsparcia 1,3200.