Mniej inwestorów indywidualnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, więcej zagranicznych. Tak wynika z porównania
danych za pierwsze półrocze tego roku, z tym samym okresem 2012 roku.

Prezes GPW Adam Maciejewski zaznaczył, że liczba inwestorów indywidualnych spadła do 14 procent, podczas gdy rok temu wynosiła 4 procent więcej. W tym czasie liczba inwestorów zagranicznych zwiększyła się do 49 procent, czyli jest o procent większa niż przed rokiem.Wzrosła też liczba inwestorów instytucjonalnych - do 37 procent.

Szef GPW dodał, że jest pomysł jak przyciągnąć osoby prywatne na giełdę. Chodzi o pewne rozwiązania dotyczące III filaru emerytalnego i stworzenia lepszych
warunków do działania na naszym rynku dla inwestorów indywidualnych. Szczegóły mają być przedstawione w późniejszym czasie.

Z danych GPW wynika poza tym, że w II kwartale tego roku nasz parkiet znajdował się wśród najdynamiczniej rosnących giełd Europy pod względem
wartości obrotów akcjami - były one wyższe o 33 procent w porównaniu z danymi sprzed roku, podczas gdy średnia dla giełd europejskich wynosiła niecałe 2 procent.

Reklama