Jest to wynik lepszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 377 mln zł zysku. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie 329-434 mln zł

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 797,56 mln zł wobec 571,84 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 445,65 mln zł wobec 341,31 mln zł rok wcześniej.

Według prognoz analityków z dziesięciu biur maklerskich, wynik odsetkowy BZ WBK w II kw. mógł wynieść od 718 do 771mln zł, przy konsensusie na poziomie 767 mln zł. Wynik z opłat i prowizji ukształtował się, zgodnie z ich oczekiwaniami, na poziomie od 434 do 444 mln zł, przy konsensusie na poziomie 440 mln zł.

Aktywa razem banku wyniosły 101,34 mld zł na koniec II kw. 2013 r. wobec 59,34 mld na koniec II kw. 2012.

W okresie I-II kw. 2013 r. bank miał 793,10 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 694,59 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2013 r. wyniósł 805,46 mln zł wobec 691,44 mln zł zysku rok wcześniej.