"Podczas gdy relacja długu do PKB ustabilizowała się blisko ważnego ze względów prawnych progu, istnieje przestrzeń do działania automatycznych stabilizatorów związanych z rozwiązaniami zastosowanymi w budżecie na 2013 r. Przy tych założeniach, deficyt 'general government' osiągnie 4% w 2013 r., w dużej mierze na skutek wpływu, jaki spowolnienie wzrostu wywiera na przychody fiskalne" - głosi raport Funduszu. 

Według MFW, deficyt w tym ujęciu spadnie do 3,3% PKB w 2014, a w 2015 r. znajdzie się poniżej unijnego limitu (3% ) i wyniesie 2,9% PKB. W 2016 r. wskaźnik ten ma spaść dalej do 2,5% PKB, z kolei na 2017 e. prognozowany jest na poziomie 2,7% PKB, a na 2018 r. - na 2,4% PKB. 

Zadłużenie tego sektora ma wynieść odpowiednio: 57,1% PKB w 2013 r., 57,2% PKB w 2014 r., 57,7% w 2015 r. i tyle samo w 2016 r., by spaść do 56,7% w 2017 r. i do 55,6% w 2018 r.