PKN Orlen odnotował 206,93 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2013 r. wobec 5,24 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Jest to wynik gorszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 150 mln zł straty. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku w zakresie od 330 mln zł straty netto do 33 mln zł skonsolidowanego zysku netto.

Strata operacyjna wyniosła 137,11 mln zł wobec 375,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 28311,38 mln zł w II kw. 2013 r. wobec 27954,85 mln zł rok wcześniej.

Według analityków, spółka mogła osiągnąć skonsolidowany wynik operacyjny w wysokości od 141 mln zł straty do 195 mln zł zysku, przy konsensusie na poziomie 94 mln zł zysku. Szacowali oni, że przychody spółki w ostatnim kwartale wyniosły 26.654-28.998 mln zł, przy konsensusie na poziomie 27.753 mln zł.

W okresie I-II kw. 2013 r. spółka miała 57,62 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1254,92 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 55783,27 mln zł w porównaniu z 57202,31 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-II kw. 2013 r. wyniosła 32,85 mln zł wobec 1481,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PKN Orlen zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. W 2012 r. łączny przerób ropy naftowej w grupie wyniósł 27,9 mln ton.