KGHM Polska Miedź rozważa emisję obligacji skierowanych do inwestorów detalicznych, poinformował agencję ISBnews prezes spółki Herbert Wirth.

"Taka oferta jest brana pod uwagę w naszych planach zwiększenia zadłużenia obok innych instrumentów" - powiedział ISBnews Wirth.

Przy okazji prezentacji wyników za I kw. 2013 roku prezes KGHM wskazywał, że przy wypłacie tegorocznej dywidendy spółka będzie musiała zaciągnąć dług, być może nawet "podobnej wielkości co dywidenda". W środę akcjonariusze miedziowego kombinatu uchwalili wypłatę łącznie 1,96 mld zł z zysku KGHM za ubiegły rok; wówczas - po tym, jak akcjonariusze zwiększyli wypłatę wobec rekomendacji zarządu - Wirth powiedział, że przy realizacji tegorocznego programu inwestycyjnego KGHM będzie musiał w większym stopniu niż zakładano posiłkować się długiem.

Docelowym poziomem lewarowania jest wskaźnik dług netto/EBITDA kształtujący się między 1x-2x.

Wcześniej w rozmowie z ISBnews wiceminister skarbu Paweł Tamborski wskazał, że Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP), po publicznej ofercie obligacji PKN Orlen, daje pełne poparcie potencjalnym kolejnym projektom publicznych ofert papierów dłużnych emitowanych przez duże spółki, w których Skarb jest akcjonariuszem, a skierowanych do inwestorów indywidualnych. Zasugerował jednocześnie, że chociażby KGHM mógłby rozważyć taki projekt, jeśli musi się lewarować w obliczu wypłaty dywidendy i realizowanych inwestycji.

Pod względem zasobów miedzi KGHM znajduje się na czwartym miejscu na świecie. Łączna produkcja miedzi Grupy KGHM wyniosła 676,3 tys. ton w 2012 roku, co oznacza wzrost o 18% w stosunku do poprzedniego roku.