Rząd zapowiedział wczoraj dokonanie zmian w ustawie o finansach publicznych oraz nowelizację budżetu, co umocniło polskiego złotego. Poznaliśmy dane o zatrudnieniu i poziomie wynagrodzeń w Polsce. Dzisiejszy dzień będzie należał do informacji ze Stanów Zjednoczonych – rynki czekają przede wszystkim na raport szefa Rezerwy Federalnej.

Wczoraj najważniejszym wydarzeniem dla polskiego złotego okazało się wystąpienie przedstawicieli polskiego rządu. Premier Tusk raczej nie zaskoczył, zawiesił próg ostrożnościowy (50%) długu publicznego do PKB na ten i przyszły rok, podniósł deficyt budżetowy o 16 mld zł oraz zmniejszył wydatki rządowe o ok. 8,6 mld zł.

Rząd wybrał rozwiązanie zmniejszające bariery bezpieczeństwa, które tylko tymczasowo mogą poprawić kondycję naszej gospodarki. Sytuacja budżetu była trudna i wymagała wprowadzenia zmian, jednak widać tutaj spóźnioną reakcję rządzących co najmniej o kilka miesięcy.

Nowelizacja budżetu była do przewidzenia przez inwestorów, jednak czekali oni na ostateczne potwierdzenie. Skutkowało to wczorajszym umocnieniem polskiego złotego, który zyskał względem wszystkich głównych walut. Fala umocnienia się rodzimej waluty trwa już trzeci dzień z rzędu, co szczególnie cieszy kredytobiorców, posiadających kredyty w obcych walutach oraz importerów.

W dniu wczorajszym poznaliśmy dane o inflacji bazowej oraz informacje na temat zatrudnienia w Polsce i poziomu wynagrodzeń. Inflacja bez cen żywności i energii w ujęciu rocznym wyniosła 0,9% (oczekiwano: 1% r/r). Zatrudnienie zmalało o 0,8% r/r, natomiast wynagrodzenia wzrosły zaledwie o 1,4% w ujęciu rocznym (oczekiwano wzrostu na poziomie 2,2% r/r).

Dzisiaj w kalendarzu makroekonomicznym znajduje się kilka istotnych publikacji. O godzinie 9:00 poznamy wartość Wskaźnika Dobrobytu wg BIEC, poprzednio odczyt to 93,1 pkt. Następnie o 14:00 poznamy dane nt. produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w Polsce. Konsensus rynkowy przewiduje tutaj wzrost na poziomie 1,5% w ujęciu rocznym.

Popołudnie na rynkach będzie przebiegało pod dyktando informacji zza oceanu. O 14:30 poznamy dane o sytuacji na rynku nieruchomości w USA. Prognozy są lepsze od poprzednich odczytów – rynek oczekuje poziomów 1 mln wydanych pozwoleń na budowę domów, a także 959 tys. rozpoczętych budów.

O 16:00 Szef Fedu – Ben Bernanke przedstawi półroczny raport nt. polityki monetarnej. Duża niepewność o dalszy los programu QE3, która objawiła się osłabieniem dolara amerykańskiego w ostatnim czasie, być może zostanie rozwiana już o 14:30, ponieważ Raport Fed zostanie opublikowany 90 min przed wystąpieniem Bernanke w Kongresie.

Dzień zakończy publikacja „Beżowej Księgi” o godzinie 20:00, czyli raportu o bieżącej sytuacji gospodarczej USA oraz prognoz nt. przyszłych decyzji Rezerwy Federalnej.

Marcin Rogalski, InternetowyKantor.pl