Dziś o godzinie 4:00 napłynęły dane z Chin. PKB za II kwartał br. wyniósł 1,7% w ujęciu kwartalnym i okazał się gorszy o 0,1% od oczekiwań. W ujęciu R/R odczyt okazał się zgodny z konsensusem i wyniósł 7,5%. Chiny były pierwszą dużą gospodarką publikującą te dane. Patrząc na zachowanie głównych par walutowych można stwierdzić, że rynek pogodził się już z tematem hamowania gospodarki chińskiej i był przygotowany na odczyt nieco gorszy do prognoz.

Do końca dnia inwestorzy poznają jeszcze dane o sprzedaży detalicznej w USA oraz odczyt indeksu NY Empire State. Dla handlujących rodzimą walutą ważny będzie tez odczyt wskaźnika przyszłej inflacji, publikowany o godzinie 9:00 przez Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych oraz wskaźnika cen towarów i usług, którego odczyt poznamy o godzinie 14:00. W czerwcu prognozowany jest spadek inflacji CPI do 0,3% z 0,5% R/R.

We wtorek warto będzie zwrócić uwagę na kolejne dane z Polski. O 14:00 NBP opublikuje wskaźniki inflacji bazowej, natomiast GUS dane odnośnie wynagrodzeń. Wtorek przyniesie również wiele publikacji o większym zasięgu. Do najważniejszych będą należeć inflacja konsumencka w Strefie Euro oraz USA, produkcja przemysłowa w USA i indeks instytutu ZEW. Na handlujących brytyjską walutą również czekają dane z inflacji konsumenckiej i producenckiej.

Ważnym wydarzeniem tego tygodnia będzie zaplanowane na środę i czwartek wystąpienie szefa Fed Bena Bernanke w Kongresie, gdzie przedstawi półroczny raport nt. polityki monetarnej. W środę uwaga inwestorów zapewne będzie koncentrować się na Bernanke, ale nie należy zapominać o innych ważnych rynkowych wydarzeniach. W godzinach porannych Bank Anglii opublikuje protokół z ostatniego posiedzenia. O 10:30 poznamy również sytuację na rynku pracy w Wielkiej Brytanii. O 14:00 GUS przedstawi dane odnośnie produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej. O 14:30 poznamy dane odnośnie wydanych pozwoleń i rozpoczętych budów w USA. O 16:00 Bank Kanady przedstawi decyzję ws. stóp procentowych (rynek oczekuje pozostawienia stóp na niezmienionym poziomie). Wieczorem zostanie opublikowana również Beżowa Księga.

W czwartek ciekawym wydarzeniem będzie wspomniane już wyżej wystąpienie szefa Fed, który przedstawi półroczny raport nt. polityki monetarnej przed Komisja Bankową Senatu USA. Dodatkowo wartą uwagi będzie publikacja raportu o sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii. O 14:30 poznamy tygodniowe dane odnośnie liczby osób, które złożyły wniosek o zasiłek dla bezrobotnych po raz pierwszy w życiu w USA, natomiast o 16:00 indeks Fed z Filadelfii.

Piątek zapowiada się już nieco spokojniej. Inwestorzy będą już mogli wziąć oddech przed weekendem. Wartym zwrócenia wydarzeniem będzie tylko rozpoczynające się dwudniowe spotkanie ministrów finansów i szefów banków centralnych państw G20.

Patrząc na powyższe można powiedzieć, że okazji inwestycyjnych ani ciekawych zachowań na wykresach nie powinno zabraknąć w tym tygodniu.

Krzysztof Koza